Filter Blogs By tag: bs Ngọc Minh

Bs. Nguyễn T. Ngọc Minh là ai? Khoyte.com là gì?
07 Nov / 2017

Bs. Nguyễn T. Ngọc Minh là ai? Khoyte.com là gì?

Write By: meodien Published In: Hits: 1168 Comment: 0

Nguyễn T. Ngọc Minh là bác sĩ người sáng lập ra khoyte.com đã qua đào tạo chuyên khoa tại  trường đại học Y Thái Bình, Y Hà Nội và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương.