A - Z Bệnh & Triệu chứng

Rss
HIV & AIDS
26 Oct / 2016

HIV & AIDS

Một trường hợp mở khí quản cấp cứu sau tai nạn - kho y tế - Nguyễn Ngọc Minh
21 May / 2017

Một trường hợp mở khí quản cấp cứu sau tai nạn - kho y tế - Nguyễn Ngọc Minh

Phương pháp xét nghiệm & Tiêu chuẩn chẩn đoán HIV AIDS
26 Oct / 2016

Phương pháp xét nghiệm & Tiêu chuẩn chẩn đoán HIV AIDS

Write By: meodien Published In: A - Z Bệnh & Triệu chứng Hits: 19152 Comment: 0

Các phương pháp phát hiện HIV trong cơ thể.

Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm HIV tiến triển bao gồm cả AIDS.

Chẩn đoán người bệnh AIDS.

Tình trạng miễn địch của người nhiễm HIV được đánh giá thông qua chỉ số tế bào CD4.

Triệu chứng - biểu hiện, tiến triển giai đoạn của người nhiễm HIV AIDS
26 Oct / 2016

Triệu chứng - biểu hiện, tiến triển giai đoạn của người nhiễm HIV AIDS

Write By: meodien Published In: A - Z Bệnh & Triệu chứng Hits: 14946 Comment: 0

Người bNhiễm HIV giai đoạn cửa sổ thường không có biểu hiện lâm sàng, khoảng 20% biểu hiện giống cảm cúm.

Các giai đoạn và triệu chứng qua các giai đoạn của nhiễm HIV, AIDS là gì?

Một người nhiễm HIV thường có các biểu hiện gì?

Để có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh người nhiễm HIV cần chú ý điều gì?