Tâm lý & Não bộ

Rss
Màn hình điện thoại có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ  - Bs Ngoc Minh
02 Sep / 2017

Màn hình điện thoại có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ - Bs Ngoc Minh

Write By: meodien Published In: Tâm lý & Não bộ Hits: 1933

Tại sao màn hình điện thoại lại gây ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của trẻ?

Chúng ta có thể tránh được tác hại bằng cách nào?