HIV - AIDS xét nghiệm và tiêu chuẩn chẩn đoán

Người đăng: Admin

Ngày đăng:

Các phương pháp phát hiện HIV trong cơ thể.
Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm HIV tiến triển bao gồm cả AIDS.
Chẩn đoán người bệnh AIDS.
Tình trạng miễn địch của người nhiễm HIV được đánh giá thông qua chỉ số tế bào CD4.
Chẩn đoán nhiễm HIV

Phát hiện HIV trong cơ thể
Phương pháp phát hiện kháng thể kháng HIV
Đây là xét nghiệm được dùng phổ biến nhất hiện nay.
1. Xét nghiệm để phát hiện
- T
est nhanh sử dụng máu hoặc nước bọt.
- Serodia: những hạ vi lượng được gắn với kháng nguyên nó sẽ ngưng kết nếu huyết thành có kháng thể kháng HIV.
- Miễ địch gắn men ELISA: Kháng nguyên là các protein lõi p24 và GP41 được tạo bởi công nghệ gene.
2.Xét nghiệm khẳng định:
ELISA 2 lần (+) dương tính thì được khẳng định bởi 1 trong các xét nghiệm sau:
 - Westernbott
- Một số kỹ thuật khác, kỹ thuật kết tủa miễn dịch phóng xạ RIPA, quang tuyên phóng xạ RIA.
- Ý nghĩa kết quả huyết thanh dương tính HIV với Wessternboot: người đó có nhiễm HIV, và có khả năng lây cho người khác nhưng chưa phải là AIDS.
- Ý nghĩa kết quảhuyết thành HIV âm tính có 2 khả năng
Không nhiễm HIV
Mới nhiễm HIV nhưng vì thời gian quấ ngắn 2- 12 tuần gọi là giai đoạn cửa sổ, hoặc kháng thể xuất hiện muộn 6 - 14 tháng.

Phương pháp phát hiện kháng nguyên HIV.
Đo nồng độ p24 cho phép xác định HIV sớm khi huyết thanh còn âm tính
Kỹ thuật phát hiện các acid nucleic bằn CPR cho phép chẩn đoán sớm, xác định tải lượng virus.
3.Nuôi cấy tìm HIV, phân lập virus.
Chỉ thực hiện được ở các labo hiện đại. Ngày nay các kỹ thuật nuôi cấy virus chủ yếu được dùng cho mục đích nghiên cứu các đặc tính sinh học của virus, xác định tính kháng thuốc, kiểu hình.
4.Chẩn đoán nhiễm HIV theo hướng dẫn của bộ y tế Việt Nam 2009
Nhiễm HIV ở người lớn được chẩ đoán trên cơ sở xét nghiệm tìm kháng thể kháng virus HIV.
Một người được xác định là nhiễm HIV khi có mẫu huyết thanh dương tính với cả 3 lần xét nghiệm kháng thể kháng HIV bằng 3 loại sinh phẩm khác nhau với nguyên lý phản ứng và phương pháp chẩn bị khác nhau.

Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm HIV tiến triển bao gồm cả AIDS
- Có bệnh lý thuộc giai đoạn lâm sàng 3, hoặc 4, chẩn đoán lâm sàng hoặc xác định, và/ hoặc.
Số lượng CD4<350 tb/mm3
AIDS được xác định là khi người nhiễm HIV có bất kỳ bệnh lý nào thuộc giai đoạn lâm sàng 4, chẩn đoán lâm sàng hoặc chẩn đoán xác định, hoặc số lượng CD4<200tb/mm3.

Chẩn đoán người bệnh AIDS.
Có bất kỳ bệnh lý nòa thuộc giai đoạn lâm sàng 4 chẩn đoán lâm sàng hoặc chẩn đoán xác định.
Số lượng CD 4<200tb/mm3.

Tình trạng miễn địch của người nhiễm HIV được đánh giá thông qua chỉ số tế bào CD4.
Mức độ
Bình thường hoặc suy giảm không đáng kể khi CD4/mm3 >500tb
Suy giảm nhẹ CD4/mm3 350- 499
Suy giảm tiến triển CD4/mm3 200-349
Suy giảm nặng CD4/mm3 <200