Một trường hợp mở khí quản cấp cứu sau tai nạn - kho y tế - Nguyễn Ngọc Minh

Một trường hợp mở khí quản cấp cứu sau tai nạn - kho y tế - Nguyễn Ngọc Minh

Write By: meodien Published In: A - Z Bệnh & Triệu chứng Created Date: 2017-05-21 Hits: 13306 Comment: 0

Mở khí quản là một thủ thuật cấp cứu của tai mũi họng.

Đây là một trường hợp mở khí quản cấp cứu trên một trường hợp tai nạn nghi ngờ có chấn thương đôt sống cổ. Thủ thuật được tiến hành bởi nhân viên y tế nhằm làm thông thoáng đường thở và đảm bảo thông khí cho người bệnh.

BS. Nguyễn T. Ngọc Minh
https://youtu.be/39yYUnPHwdY